Årskort Kongstind Alpinsenter

Om arrangementet

Årskortkampanje. Kjøp årskort til Kongstind alpinsenter. Kampanjepris t.o.m. 24. desember.

Voksen: Kr. 2.200,-
Barn/ungdom: Kr. 1.500,-
Familie: Kr. 7.000,-

Tilbudet gjelder for medlemmer av Svolvær alpinklubb. Innmelding i klubben gjøres gjennom minidrett.nif.no
Medlemskap koster kr. 300,-.

Familierabatt gjelder for inntil 2 voksne og 3 ungdommer eller 1 voksen og 4 ungdommer i samme husstand.

Normalpris for årskort: Voksne kr. 3.000,- og barn kr. 2.600,-.