Filmsalongen – Svolvær filmteater

I filmsalongen ønsker vi å sette opp filmer av høy kvalitet som ikke er plass til i de ordinære visningstidene.

Stor bredde – høy kvalitet Bredden av filmer vil bli stor, både innholds- og uttrykksmessig. Mange av filmene vil være fra andre land, og slik kunne bidra til økt kulturinnsikt. Felles er det at filmene skal holde et høyt kvalitetsnivå. En kan derfor være sikker på å få sett god film, uansett hva temaet er.

Alle er velkomne til å komme med innspill til filmer, temaer og opplegg.

Publisert
21. juni 2019
Skrevet av
admin