Oversikt over setene

I Storemolla er det i utgangspunktet nummererte plasser. Ved billettbestilling vil du få muligheten til å velge ønsket sete. Ved enkelte forestillinger vil det av praktiske årsaker selges unummererte billetter. Dette vil i såfall spesifiseres i omtalen av den aktuelle forestillingen.

Storemolla gulvplan – parkett og balkong

Stolplan gulv

Storsalen galleri

Stolplan balkong

I Lillemolla er det, dersom det ikke opplyses om annet, unummererte seter.