Thomas of Norway - You might like me better if we sleep together

Om arrangementet

Thomas of Norway kommer til Lofoten kulturhus i september med premiere på sin nye danseforestilling You Might Like Me Better If We Sleep Together.

Thomas of Norway kommer til Lofoten kulturhus i september med premiere på sin nye danseforestilling You Might Like Me Better If We Sleep Together.  

Forestillingen utforsker hvilke maktstrukturer som ligger gjemt under overflaten når vi henvender oss til hverandre med ønske om oppmerksomhet og sex, og den er en kommentar til menns grensesetting rundt kropp og seksualitet.  

Thomas er kjent for å ikke legge noe i mellom i sine arbeider, og You Might Like Me Better If We Sleep Together er intet unntak.  

Koreografi & dans: Thomas Voll
Komponist: Tine Surel Lange
Dramaturg: Mette Myhr
Lys & Lyd: Lucjan Golas 

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Dansearena nord. Nordland fylkeskommune, Norsk Kulturfond og Lofoten kulturhus. 

www.thomasofnorway.com